top of page

AM Production AB

Get the job done "Firestarter"

About

Om Anette 

Erbjuder den omfattande kompetens och djupa ledningskunskap som krävs för att hjälpa dig att lösa de mest komplexa frågorna i din organisation inom olika branscher. Så väl som utveckla organisationen som att stärka ledarskapet ställt från ägarnas förväntan, styrelsen och in i organisationen. Ett ledarskap genom personlig utveckling.

 

Sedan jag öppnade portarna som frilansande konsult år 2000 har jag varje år haft återkommande och nya kunder. Vill du själv uppleva min expertis eller varför inte en inspirerande föreläsning? Ring mig idag och låt oss diskutera vad vi kan göra tillsammans!

 

Mjuka värden skapar hårda resultat!

 

Services

Genomlysning av organisationen / riktning & färdplan

Har ni en tydlig kurs och färdplan? Jobbar alla medarbetare efter den? Har ni fastnat på 
vägen efter att en väldefinierad strategisk plan sjösatts? Har ni känt en skillnad i 
arbetsmiljön/tyst på arbetsplatsen? Nya kontoret ska vara flexibelt, hur leder ni den idag & framåt?

 

Utmaningarna är många och en genomlysning är ett framgångsrikt sätt att gå igenom nuläget hos en verksamhet för att 
tända drivkraften och skapa lust och förmåga hos Ledare och Medarbetare till förändring.
En genomlysning kan med framgång användas t ex:

 • Vid en kraftig & snabb tillväxt, organisationen hinner inte med i svängarna

 • När en förändring gått i stå

 • Vid hög sjukfrånvaro hos personalen och/eller hög personalomsättning

 • Missnöjda kunder/dåligt resultat

 • Samarbetsproblem mellan olika organisatoriska delar

 • Inför en omorganisation eller centralisering/decentralisering

 • När helheten är svår att överblicka

 • Inför ett digitaliseringsarbete

 

AM Production genomför och stöttar på ett mycket konkret och genomförbart sätt, levererar en färdplan med rekommendation till förbättringar i organisationen. (NÖHRA modellen) Kommunikation och involvering är två nyckeltermer under hela processen till hela organisationen.

Referenser

Referenser

Tidigare erfarenheter med genomlysningar och utförda förändringsuppdrag:  

 • Svenska Bostäder / IT Drift / Support / Systemutveckling i ett sk standardiseringsprojekt, Effekter = Fasta IT-kostnader -3 Mkr och 25% av de dolda IT-kostnaderna

 • Nordisk Film / Fusionering av bolag / analog till digital filmproduktion på laboratoriet. Effekter = från -26 Mkr till ett  0 resultat 

 • Svenska Filmindustri (SF) / etablering av ny nordisk central Koordinationsavdelning nordisk samordning, Effekter = 75% sänkta produktionskostnader vid distribution till oavsett ”fönster” (home entertainment)

 • Film Capital Stockholm / scale-up av en regional filmfond attrahera filminspelningar till regionen, Effekter = dubblerat antal medlemmar +70 Mkr investerade medel i filmproduktion - Filmen tillbaka i Sthlm

 • Storyfire Filmproduktion, org.genomlysning och ett sparprogram under brinnande pandemi = -2,2 Mkr av fasta kostnader

Alla uppdrag inleddes av en nulägesanalys och genomlystes tillsammans med personal & ledning på plats. 

Alla uppdrag krävde coachning/mentorskap av ledare så väl som medarbetare.

Läs mer....

Omdöme

SAGT AV KLIENTER

CFO Mediabolag

En otrolig kollega och chef.
Rak, tydlig och professionell. En person man vill jobba tillsammans med, full av energi och man blir helt enkelt glad av att se henne.
Hoppas våra vägar korsas snart igen

COO VFX Company

Du fortsätter inspirera och vara min ledarskapsbild, med dina egenskaper som ledstjärna har jag i närtid fått dessa kommentarer       "Proof of Concept"

Thanks for all the visdom you shared with me this year. I learned a lot from you and even if there are still many things that I have to master. But now I have a role model. Serously if someone asked me to name a person of the year that would be you. 

 

Still learn from you as I aspire to be a leader like you in the future.

Daila Lama   

You see people -

Use it! 

Kommunikationsstateg 

Anette är en urkraft. En driven och progressiv ledare, alltid med ett gott humör och ett stort leende. Med hennes stora portion mod och fokus på att leda processen framåt har det varit ett stort nöje och mycket inspirerande att arbeta tillsammans med Anette.


Det är tydligt att the sky is the limit för denna kvinna och det kommer att bli mycket spännande att följa var hon väljer att lägga sitt fokus i framtiden.

Contact
bottom of page